personale

Hjem til forsiden.

Hans Hansen.

Chefen for afdeling D

Lone.

Projektleder

Geðillur

Redaktøren

Tacco.

Supportmedarbejder for IT og FlimmerSoftware

Hans Plump.

Chef for afdeling Z

Lotte.

Markedstings redaktør

Jens.

Sælger

Hilda

HR chef

Hanne.

Sekretær

Lars.

Kvalitetschef

Hr. Direktør.

Direktøren for det hele

Johannes.

Senior ingeniør

Jørgen.

Direktørens fætter

Karl.

Kvalitetskoordinator

Simon.

Web redaktør

Nikolaj

Studentermedhjælper

Anders

Arbejdsmand

Johnny

Programmør